ApartDirect Regler & Villkor

 • Ni är här:
 • Hem
 • Terms & Conditions

Allmänna Villkor  

ApartDirect AB, Central Living AB, ApartDirect lon stay AB är ett aktiebolag registrerat i Sverige med Organisationsnummer 556598-4548, 559263-6061, 556631-1329 Momsregistering nr SE556598454801 och SE559263606101 ApartDirect har inrättats för att ge ett enastående urval av möblerade lägenheter för kort och lång vistelse och relaterade tjänster till en internationell kundkrets, samt turistinformation och tillhörande tjänster.

Dessa allmänna villkor gäller för alla bokningar av boende som görs tillgängliga och tillhandahålls av ApartDirect hemsida, via e-post, telefon eller någon annan mobilenhet. ApartDirect förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller uppdatera dessa allmänna villkor när som helst. Genom att göra en bokning, bekräftar och erkänner du eller den person för vars räkning du bokar ( "Kunden" eller "du" ) att du har läst, förstått och godkänt de allmänna villkoren som anges nedan.

BOKNING

Alla gäster som deltar i en bokning måste vara över 18 år. Vårt system accepterar bokningar baserat på tillgången på lägenheter. Bokningen är fullständigt bekräftad när ApartDirect har tagit emot betalning, och betalning ska göras vid bokningen eller inom 14 dagar före ankomst (beroende på vilken policy du väljer när du gör en bokning), annars kan bokningen annulleras. Efter att bokningen är gjord kommer en bekräftelse med bokningsnumret att skickas till den e-post som anges i bokningsinformationen. Om du inte har fått en bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du genomfört din bokning, kontakta ApartDirect. Observera att bokningen inte är bekräftad förrän du har fått en bokningsbekräftelse från ApartDirect.

I det högst osannolika fallet att vi inte kan erbjuda det bokade boendet kommer vi att göra vårt bästa för att hitta ett lämpligt alternativt boende. I ett sådant fall har du rätt att antingen acceptera bytet eller att avbryta och få full återbetalning. ApartDirect vidtar alla försiktighetsåtgärder för att undvika att flytta en kund, men kommer inte att hållas ansvarigt för några kostnader, förluster eller skador som uppstår från eller i samband med en sådan händelse

BETALNING

 • Korttids lägenheter (vistelse upp till 1 månad): Betalning sker med kreditkort på nätet via en säker betalnings plattform eller via Swish. Vi accepterar Visa, och Master Card Klarna. Efter genomförd bokning får du en bokningsbekräftelse. Ingen deposition krävs, men kunden kommer att vara ansvarig för eventuella skador på lägenheten och ApartDirect är behörig att ta ut en kostnad för reparation av skador från de kreditkort som användes för att betala bokningen.
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder åt dig . Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarna’s own privacy notice

 

 • Långtids lägenheter (vistelse längre en 1  månad):  Betalning kan göras med kreditkort på nätet via en säker betalning plattform eller Swish. Vi accepterar Visa, Master Card, Swish. Betalningen kan även göras via banköverföring. Betalningen ska göras inom 7 dagar från det att hyresavtalet är underskrivet. En deposition behöver betalas vid tecknandet av hyresavtalet. Denna deposition kommer att återlämnas efter att vi har säkerställt att boendet är i samma skick som när hyresgästen flyttade in. Depositionen kommer att återbetalas mellan 4 och 7 dagar efter avresan på samma sätt som det betalades.

 

Bank - och kreditkortsavgifter

Betalning/återbetalning för din bokning sker alltid i svenska kronor (SEK). Det faktiska beloppet som debiteras eller återbetalas av ApartDirect kan skilja sig från det som visas på webbplatsen på grund av varierande växelkurser som tillämpas av olika kortutgivare. Dessutom kan ditt kontoutdrag innehålla en konverterings- eller transaktionsavgift (som ska vara i utländsk valuta) som tas ut av din kortutgivare för att bearbeta transaktionen. ApartDirect är inte associerat med dessa extra avgifter och kommer inte att hållas ansvarig för  några avgifter relaterade till varierande växelkurser och kortutgivares avgifter.

FÖRBRUKNINGS KOSTNADER

Kostnad för el, vatten och internet ingår alltid i hyran.

ÄNDRING AV BOKNING

En kunds ändring av en befintlig bokning kommer att betraktas som en avbokning i samband med en ny reservation. Avbokningen kommer att omfattas av de avboknings bestämmelser som du finner här nedanför. Begäran om förlängning av en vistelse kommer att beviljas under förutsättning att det finns en tillgänglig lägenhet.

AVBOKNING

 • Korttids lägenheter (vistelse upp till 3 månader)

Det är kundens ansvar att kontrollera avbokningsreglerna när bokningen görs. Det finns två olika typer av avboknings regler beroende på vilken lägenhet samt boknings klass som gästen väljer att boka i.

1) Gratis avbokning fram till 1 dag före ankomst: Du kan avboka gratis fram till 1 dag före ankomst. Vid avbokning/ ändring mindre än 1 dag innan eller vid no show debiteras 100% av den totala kostnaden.

2) Lågpris – inga pengar tillbaka: Om du avbokar, ändrar eller uteblir från vistelsen debiteras hela bokningssumman.

I händelse av att du skulle önska avboka, skicka ett e mail till info@apartdirect.com och ange namnet på den person som bokning gjorts i och bokningens referensnummer.

Ingen återbetalning kommer att göras för oanvända delar av din vistelse eller för utebliven ankomst utan att ha avbokat i förväg. Observera att kunden i händelse av en avbokning kommer stå för bankavgifter för överföring av betalningen. Om kunden inte har anlänt inom 24 timmar efter förväntad ankomst, kommer bokningen annulleras utan återbetalning .

 • Långtids lägenheter (vistelse längre än 3 månader)

1) Gratis avbokning fram till 60 dagar före ankomst: Du kan avboka gratis fram till 60 dagar före ankomst. Vid avbokning/ ändring mindre än 60 dagar innan eller vid no show debiteras 100% av den totala kostnaden.

I händelse av att du skulle önska avboka, skicka ett email till info@apartdirect.com ange namnet på den person som bokning gjorts i och boknings referensnummer.

KUNDENS SKYLDIGHETER

 • Vänligen respektera dina grannar : buller bör hållas på en rimlig nivå i trappor och i lägenheten dygnets alla timmar. Tyst tid är från 22:00 på kvällen fram till 10:00 på morgonen. Vid klagomål från grannar på grund av överdrivet buller eller störande beteende av kunden eller personer som följer honom, har ApartDirect rätt att avbryta uthyrning av lägenheten och be kunden att omedelbart utrymma lokalen, utan återbetalning av alla de belopp som betalats .
 • Antalet gäster som bor i lägenhet får inte överstiga de antal som står nämnt i  bokningsbekräftelsen, barn under två år är ett undantag. Besökare har inte tillåtelse att övernatta. Observera på grund av säkerheten för alla våra gäster är besökare inte tillåtna i lägenheten, om inte tillstånd beviljas av ApartDirect. Husdjur är ej tillåtna.
 • Lägenheten och dess utrustning skall hållas i gott skick under hela hyresperioden. Alla existerande problem eller skador på lägenheten eller dess utrustning skall redovisas till ApartDirect omgående vid ankomst, annars kommer det att antas att skadan inträffade under din vistelse. Skada som orsakats av dig eller av en person som vistas med eller besöker er måste rapporteras till ApartDirect innan avresa. Kunden kommer att vara ansvarig för sådana skador och ApartDirect bemyndigas att ta ut kostnaden för reparation av skador på det kreditkort som användes för bokningen.
 • Inga olagliga eller kommersiella verksamhet tillåts i lägenhet och kommer att resultera i omedelbar återkallelse av lägenheten utan återbetalning av alla belopp som betalats.
 • Rökning är strängt förbjudet i lägenheten. Brott mot rökningsförbudet av Kunden eller en person som vistas med eller besöker kunden kommer att resultera i böter på 5000 kr som debiteras på det kreditkort som användes vid bokningen.
 • Hjälp oss att bli mer miljövänliga, genom att spara energi. Om du lämnar lägenheten, se till att alla lampor släcks och att luftkonditionering och uppvärmning är inställd på lägsta nivå eller avstängd.
 • Alla sopor ska tas bort från lägenheten och deponeras på anvisade platser. Glas, kartong och papper ska läggas i separata behållare där detta krävs.

 

APARTDIRECTS SKYLDIGHETER

 • ApartDirect kommer att hantera reservationer och den upphandlande förfarandet samt ge all relevant information på sin hemsida.
 • ApartDirect tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt, men kan inte garantera dess riktighet i varje givet ögonblick. ApartDirect förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst. Information, inklusive men ej begränsat till fotografier, virtuella turer och planritningar, detaljerad layout, lager eller utrustning tillhandahålls endast som vägledning och ska inte tolkas som uttalanden av fakta.
 • ApartDirect kommer att göra sitt bästa för att hålla alla hyrda lokaler i gott skick. Oberoende av detta, får du ett problem under din vistelse, vänligen rapportera det till ApartDirect omedelbart och det kommer att åtgärdas så snart som möjligt.
 • ApartDirect tar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera säkerheten för sina kunder och personer som bor med eller besöker kunden under vistelsen, men kommer inte under några omständigheter acceptera ansvar för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador, inklusive sjukvårdskostnader du ådragit dig, dina gäster eller personer som bor med dig i lägenheten.
 • ApartDirect kommer inte ta ansvar för eventuella tekniska problem, el eller vattenavbrott och inte heller för eventuella störningar som orsakas av buller från omgivningen runt fastigheten. Men ApartDirect kommer, efter att ha informerats om problemet, försöka lösa det inom en rimlig tid. Om detta visar sig inte vara möjligt och problemet fortsätter att allvarligt påverka din vistelse, kommer ApartDirect hjälpa dig att hitta ett alternativt boende, beroende på tillgången på sådant. I händelse av att något alternativt boende inte kan ordnas, kan kunden avboka sin reservation och få en återbetalning för tiden då lägenheten inte har använts.

 

FALSKT BRANDLARM

“False fire alarm” innebär avsiktlig eller oavsiktlig aktivering av ett automatiskt brandlarm som sätts igång av andra anledningar än en brand.

I händelsen av att ett falskt brandlarm blir rapporterat till brandkåren blir kunden som är ansvarig för den falska aktiveringen fullt ansvarig för kostnaderna som detta kan tillföra.

BORTTAPPADE NYCKLAR

Våra lägenhetsdörrar är stålförstärkta och har säkerhetslås vilket förser er med utmärkt säkerhet. Var vänlig behåll nycklarna till lägenheten på en säker plats. I den olyckliga händelsen att du förlorar nycklarna kan det hända att du måste betala för ett nytt lås och nycklar samt en administrativ avgift på 3000 SEK.

ANKOMST/AVRESA

De flesta av ApartDirects lägenheter är utrustade med kodlås. Koden till varje lägenhet är unikt genererad för varje gäst och skickas till gästen via e-post och SMS före ankomst. Koden aktiveras vid klockan 15:00 på ankomstdagen och slutar gälla klockan 11:00 på dagen för avresan.

NYCKELINSAMLING

Instruktionerna om hämtning av nycklar kommer att ges i Bokningsbekräftelsen som skickas via e-post . Dörren till lägenheten utrustad med ett kodlås kommer att skickas via e-post och SMS före gästens ankomst.

I det fallet att en lägenhet inte är utrustad med kodlås sker överlämning av nycklarna direkt på ApartDirects kontor, om inget annat är avtalat med ApartDirect. ApartDirects kontor ligger på Hammarby allé 175, 120 66 Stockholm, Sverige. Detaljerade ankomst / avgångs instruktioner finns i e-post bokningsbekräftelsen.

RÄTTEN TILL TILLTRÄDE AV LÄGENHETEN

Vi förbehåller oss rätten att komma in i lägenheten vid varje rimlig tidpunkt för rimliga skäl. Detta inkluderar behovet av att göra oförutsedda (intern och extern) avhjälpande reparationer. Vi ger dig rimlig meddelande om sådana krav och kommer att göra vårt bästa för att begränsa de timmar av åtkomst från 09:00 till 17:00 varhelst rimligen är möjligt .

STÄDNING

Städning tillhandahålls av ApartDirect. Extra städning kan ordnas på begäran mot en extra kostnad. Lägenheten kommer att städas innan ankomst. Det finns rena lakan, handtvål, diskmedel, toalettpapper och handdukar i lägenheten. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du anländer, vänligen kontakta ApartDirect omedelbart. Du behöver inte städa lägenheten innan avresa, men du måste lämna lägenheten i det skick du fann den när du anlände. Det innebär att tallrikar med mera måste diskas (och diskmaskinen tömmas), alla fläckar måste tas bort och alla möbler måste vara i sitt ursprungliga läge. Kylskåpet skall tömmas helt och allt skräp kastas. Följs inte ovanstående regel, kan extra avgifter för städning tas ut.

 • Korttids lägenheter (vistelse upp till 3 månader): Städning tillhandahålls av ApartDirect.  Lägenheten kommer att städas innan ankomst. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du anländer, vänligen kontakta ApartDirect omedelbart. Du behöver inte städa lägenheten innan utcheckning, men du måste lämna den i ett gott skick. Detta innebär att alla smutsiga tallrikar, glas etc. måste diskas (och diskmaskin töms), fläckar måste tas bort och alla möbler måste vara i sitt ursprungliga läge. Kylskåpet skall tömmas helt och allt skräp kastas. I händelse av att dessa regler inte följs, kan extra avgifter för städning förekomma. Sängkläder samt handdukar, handtvål, diskmedel och toalettpapper ingår i hyran.
 • Långtids lägenheter (vistelse längre än 3 månader): Lägenheten kommer att städas innan ankomst, men ingen städning utförs under vistelsen. Du behöver inte städa lägenheten innan utcheckning, men du måste lämna lägenheten i ett gott skick. Sängkläder och handdukar ingår inte i hyran.

 

INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

ApartDirect AB (556598-4548) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter relaterat till intresseanmälningar avseende lägenheter raderas inom två år. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Kontakta oss på e-post stockholm@apartdirect.com  eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

FORCE MAJEURE

ApartDirect ansvarar inte och betalar inte ersättning för förlust, skada eller kostnader som uppstått som ett resultat av vår eller våra leverantörers oförmåga att tillhandahålla en tjänst på grund av krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller stridigheter, arbetskonflikt, terrorism aktivitet, fysiska eller industrikatastrofer, brand, ogynnsamma väderförhållanden, stängning av flygplatser eller hamnar eller någon oförutsedd eller oundviklig händelse utanför dess kontroll.

COPYRIGHT

Innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, design och mjukvara är copyright av ApartDirect. Materialet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd.

ERSÄTTNING

Kunden samtycker till att ersätta ApartDirect på hela beloppet för alla fordringar, skulder, krav, skador, kostnader, förluster, återbetalningar, böter, kostnader (inklusive juridiska kostnader) och alla andra summor av något slag som uppstår eller lidit till följd av brott i detta avtal eller annat olagligt eller vårdslöst beteende i förhållande till den av kunden, personer som bor hos honom eller av hans gäster. Om bokningen görs i namn av, eller på uppdrag av ett företag eller ett företags anställd, ska denna verksamhet vara skyldig att gottgöra ApartDirect. Denna ersättning bestämmelse skall överleva och förbli i full kraft efter avslutandet av vistelsen.

TVISTER

Alla tvister mellan ApartDirect och kunden som uppstår från ovanstående villkor skall avgöras i enlighet med skiljedom i Skiljedomsinstitut Stockholms Handelskammare av en skiljeman utsedd i enlighet med dessa regler.

Tillbaka till toppen