En stor del av sexhandeln i Stockholm sker på hotellverksamheter. Det här är ett problem som hotellverksamheter ställs inför, och frågan är hur hotell ska förhålla sig till situationer som kan komma upp till ytan?

Ett sätt att hantera dilemmat är genom ett samarbete med med frivilligorganisationen Talita. Talita erbjuder stöd och hjälp till kvinnor inom prostitution och människohandel med sexuella ändamål. ApartDirect ingår i ett sådant samarbete. Genom att stödja organisationen ekonomiskt, och samtidigt hålla en direktkontakt med Talita's uppsökande verksamhet så kan hotell bättre hantera situationer som uppstår.

Så vad gör egentligen Talita? Vilka konkreta åtgärder används för att stötta och hjälpa kvinnor inom sexhandel och förändra en situation? Talita stödjer både långsiktliga och akuta situationer. Det långsiktliga arbetet bygger på ett rehabiliteringsprogram under tolv månader, som innefattar bland annat skyddat boende och traumaterapi. Programmet hjälper kvinnor att utslussas och integreras i samhället för ett tryggt liv. Men även i akuta fall finns Talita till stöd. Det kan vara så att polis eller socialtjänst behöver Talitas hjälp via skyddade boenden inför exempelvis rättegångar, med heltidspension och stödsamtal. Kvinnorna som kommer till Talita får frågan om de vill ingå i Talitas långsiktliga arbete i form av delaktighet i rehabiliteringsprogrammet, men många prioriterar att återvända hem till sitt hemland. Talita hjälper de som väljer att återvända hem, genom bl.a Internationella Migrationsorganisationens återvändandeprogram.

Ytterligare del av Talitas arbete är en uppsökande verksamhet där Talitas medarbetare rör sig i gatu- och klubbmiljö för att på plats komma i kontakt med prostituerade kvinnor och fånga upp mindreåriga. Talita har även kontakt med hotell runt om i Stockholm och har pågående samarbeten för att upptäcka prostitution och kunna erbjuda kvinnor hjälp på plats.

Talita skriver själva på sin hemsida om porrindustrin som en ingång för många unga tjejer till sexindustrin:

“Genom åren har Talita som organisation sett en koppling mellan pornografi, postitution och människohandel för sexuella ändamål [...] Porrproducenterna rekryterar aktivt unga kvinnor via olika sociala medier och lockar in dem i porrindustrin med löften om rikedom och berömmelse. De använder också termer som återfinns inom populärkulturen, såsom ”bloggar” och ”modelljobb”, som syftar till att dölja vilken sorts innehåll som egentligen produceras.”


ApartDirect medarbetare Johan Möllerström som jobbar inom management, tog det första initiativet att påbörja ett samarbete med Talita.

“Jag tror att det här är oundvikligt för alla som bedriver hotellverksamhet. Men när såna situationer uppstår är det otroligt viktigt att vi vet hur vi ska göra. Vi har valt att hantera det genom Talita och Stockholmspolisen, som har resurserna för att hantera och prata med dessa kvinnor” säger Möllerström. Han fortsätter: “Och så är det självklart vårt mål och förhoppning att de får det stöd de behöver. Många av dem är väldigt rädda för auktoriteter av dålig erfarenhet.”


Du är välkommen att läsa mer om Talita's studie om svensk porrindustri och deras arbete i det här PDF-dokumentet: Klicka här för att läsa mer.